Úvod
Obce
Kľúče
 

Anitola s.r.o.


Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 51787300

Deň zápisu: 16.6.2018

Limbová 7
Banská Bystrica
97409

Vložka 34568/S, oddiel Sro

 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
 • činosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • Prenájom hnuteľných vecí
 • Administratívne služby
 • Vedenie účtovníctva
 • Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
 • Prípravné práce k realizácii stavby
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • Sťahovacie služby
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
 • Čistiace a upratovacie služby
 • Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
 • Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
 • Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
 • Kuriérske služby
 • Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
 • Verejné obstarávanie
 • Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
 • Faktoring a forfaiting
 • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
 • Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
 • Spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny
 • Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
 • Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
 • Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
 • Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
 • Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
 • Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
 • Služby požičovní
 • Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
 • Výroba a hutnícke spracovanie kovov
 • Organizovanie a usporadúvanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti elektrotechnickej výroby
 • Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v predmete podnikania
 • Vypracovanie a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovov
 • Organizovanie športových, kultúrnych, iných spoločenských podujatí a veľtrhov
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, dopravy a výroby
 • Organizovanie športových, kultúrnych, kultúrno-vzdelávacích a spoločenských podujatí
 • Inzˇinierska cˇinnostˇ, stavebne´ cena´rstvo, projektovanie a konsˇtruovanie elektricky´ch zariadeni´
 • Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení v rozsahu voľnej živnosti
 • Poskytovanie služieb a výroba hotových jedál v spojení s predajom na priamu konzumáciu
 • Administratívne služby a služby súvisiace s počítačovýmspracovaním údajov
 • Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a prenosu informácií
 • Počítačové služby a služby spojené s počítačovým spracovaním údajov
 • Pocˇítacˇové služby a služby súvisiace s pocˇítacˇovým spracovaním údajov
 • Stavebné cenárstvo, projektovanie, konštruovanie elektrických zariadení
 • Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo a konštruovanie elektrických zariadení
 • Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva, obchodu a služieb
 • Výroba a opracovanie jednotlivých výrobkov z kovu
 • Vy´roba a opracovanie jednoduchy´ch vy´robkov z kovu
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, reklamy, výroby a športu
 • Inžinierska činnosť, projektovanie a konštruovanie mechanických zariadení
 • Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, Prenájom hnuteľných vecí;
 • Organizovanie športových, kultúrnych, rodinných, firemných a iných spoločenských podujatí


Máte dodatočné informácie o tejto firme? Otváracie hodiny, telefónne číslo, e-mail, popis služieb alebo cenník? Uverejnite tieto informácie zdarma tu:

maloobchod, sprostredkovanie, ekonóm, stavba, prenájom, administratíva, účtovníctvo, spracovanie, rekonštrukcia, sťahovanie, čistenie, občerstvenie, poľnohospodárstvo, ubytovanie, doprava, kuriér, balenie, obstarávanie, kultúra, faktoring, pohľadávky, vzdelávanie, regenerácia, zemiaky, kov, vývoj, drevo, stolár, polygrafia, požičovňa, elektromotory, hutníctvo, šport, stroj, opracovanie, elektrina, jedlo, reklama, nacenenie, inžiniering, tovar, služby, poradenstvo, dáta, exteriér, rekonštrukcie, nehnuteľnosti, upratovanie, záhrada, náklad, zásielka, podujatia, forfaiting, rekondícia, ovocie, signalizácia, stolárstvo, tlač, káble, kovy, elektrotechnika, stroje, podujatie, elektrika, bufet, informatika, marketing, projekt, veľkoobchod, počítače, interiér, záhradníctvo, balík, organizovanie, vymáhanie, zdravie, zelenina, zabezpečenie, batérie, zariadenia, kovoobrábanie, veľtrh, obcerstvenie, prieskum, projekty, konzervovanie, bezpečnosť, akcie, výroba, výstava, vzdelanie, stavebníctvo, konštrukcia, elektronika, obrábanie